สำนักงานทนายความและบัญชี (ST Auditing Office)

   
     -
Tap To Call

เกี่ยวกับเรา   arrow

icon

ST AUDITING OFFICE was formed in 2004, we are a team of professionals providing Business Registration, Accounts-Tax, Audit, Insurances, and Visa-Work Permit. Our list of clients including Hotels, Manufacturing, Trading and Services Business.

Our professional team is able to deliver knowledge and timely advice that helps our clients to achieve business goal.

สำนักงาน เอส ที ออดิทติ้ง ก่อตั้ง ขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2547 สำนักงานฯ มีนักวิชาชีพให้บริการ ด้าน การจดทะเบียน ธุรกิจ, ทำบัญชี-ภาษี, ตรวจสอบบัญชี , ประกันภัย , วีซ่า และใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ ลูกค้าของสำนักงานประกอบด้วย ธุรกิจหลากหลาย ได้แก่ โรงแรม, อุตสาหกรรม, ซื้อขายสินค้า และ ธุรกิจบริการ

นักวิชาชีพของสำนักงานสามารถให้บริการด้วยความรู้และการให้คำแนะนำที่ทันต่อเวลาเพื่อที่จะให้ลูกค้าบรรลุต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

  • stauditing

    น่าสนใจครับ