สำนักงานทนายความและบัญชี (ST Auditing Office)

   
     -
Tap To Call

ท่านจะได้รับคำแนะนำทางด้านภาษี จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ให้คำแนะนำทางด้านภาษี

  1. แฟ้มเอกสารรายงานที่ท่านต้องจัดเตรียมมา
  2. การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ท่านต้องจัดทำมา
  3. การที่จะออกใบกำกับภาษี ต้องออกเมื่อไหร่ ทำอย่างไร
  4. ในการทำภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง และมีวิธีใช้ได้อย่างไร
  5. ท่านจะต้องจัดทำเอกสารรายรับ-รายจ่ายอย่างไร เพื่อที่จะให้กรมสรรพากรยอมรับได้
  6. รายจ่ายแบบไหนบ้าง เป็นรายจ่ายแบบต้องห้าม
  7. ค่าอะไรบ้างที่จะต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย และคัดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้อย่างไร และจัดเก็บอย่างไร
  8. วิธีที่ท่านสามารถประหยัดภาษี ได้อย่างถูกต้อง
  9. ข้อควรระวัง และรัดกุม ในการทำธุรกิจ
  10. สิ่งที่ท่านควรจะปรับปรุง เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ การทำงาน
คำแนะนำทางด้านภาษี

เรายินดีให้คำแนะนำทางด้านภาษี และปรึกษาด้านกฏหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญ