สำนักงานทนายความและบัญชี (ST Auditing Office)

   
     -
Tap To Call
ST Auditing Office provides audit service to meet statutory requirements for annual auditing filing required by the Revenue Department and Commercial Department and other professional services.

ให้บริการจัดทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีและภาษีอากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร มีการจัดทำบัญชีตามแบบมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป

Read More 

จดทะเบียนบริษัท

ท่านจะไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย และเสียเวลาในการจดทะเบียนบริษัทอีกต่อไป กว่าท่านจะจดทะเบียนบริษัทได้ท่านต้องเตรียมเอกสารต่างๆมากมาย

Read More 

ตรวจสอบบัญชี

เราให้บริการตรวจสอบบัญชี รายเดือน และรายปี บริการให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบบัญชีและภาษีอากรของท่านให้ถูกต้อง

Read More 

ประสบการณ์ในการทำบัญชี

รับทำบัญชี

การที่เรามีประสบการณ์ และความชำนาญที่เหนือกว่า ทางด้านบัญชีนั้น ไม่ใช่ประสบการณ์ใน การบันทึกข้อมูลบัญชีหรือ การทำงานด้านพิมพ์งานเอกสาร แต่เรามีความพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาวางแผนภาษี และการตรวจสอบงานที่สั่งสมมานานเกือบ 20 ปี ทำให้เรามั่นใจในทุกขั้นตอนการบริการให้คำแนะนำภาษีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สำนักงานทนายความและบัญชี (บริษัท เอสที ออดิท แอนด์ ลอว์ จำกัด) ให้บริการตรวจสอบบัญชี เพื่อออกงบการเงินประจำปี เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของกรมสรรพากรและ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งบริการด้านวิชาชีพอื่น ๆ

บริษัท เอสที ออดิท แอนด์ ลอว์ จำกัด
สาขาพัทยา
105/3 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท (ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาค) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สาขาชลบุรี
1/179 หมู่ 2 (บ้านสวน ซอย9), ใกล้ ถ.บายพาสชลบุรี , ต.บ้านสวน, อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 092-256-2711, 038-706-323 แฟกซ์ 038-706-323 อีเมลล์ : info@stauditandlaw.com